List of Essential Medicines

List of Essential Medicines

(W): Included in WHO Model List of Essential Medicines
(I): Included in National List of Essential Medicines (2011), India

A
Abacavir (ABC) (W)
Acenocoumarol (I)
Acetazolamide (W,I)
Acetic acid (W)
Acetylcysteine (W)
Acetyl salicylic acid (Aspirin) (W,I)
Acriflavin + Glycerine (I)
Actinomycin D (Dactinomycin) (W,I)
Activated charcoal (W,I)
Acyclovir (W,I)
Adenosine (I)
Albendazole (W,I)
Albumin (I)
Allopurinol (W,I)
Alpha interferon (I)
Alprazolam (I)
Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide (I)
Amidotrizoate (W)
Amikacin (W,I)
Amiloride (W)
5-Aminosalicyclic acid (mesalamine) (I)
p-Aminosalicylic acid (W)
Amiodarone (W,I)
Amitriptyline (W,I)
Amlodipine (W,I)
Amodiaquine (W)
Amoxicillin (W,I)
Amoxicillin + Clavulanic acid (W,I)
Amphotericin B (W,I)
Ampicillin (W,I)
Anti-snake venom serum (polyvalent/specific) (W,I)
Anti-D immunoglobulin (Human) (W,I)
Anti-Tetanus immunoglobulin (Human) (W,I)
Artemether (W)
Artemether + Lumefantrine (W)
Artesunate (W,I)
Artesunate + amodiaquine (W,I)
Ascorbic acid (W,I)
Asparaginase (W)
Atazanavir (W)
Atenolol (W,I)
Atorvastatin (I)
Atracurium (W,I)
Atropine (W,I)
Azathioprine (W,I)
Azithromycin (W,I)
B
B.C.G. vaccine (W,I)
Barium sulfate (W,I)
Beclomethasone dipropionate (W,I)
Benzathine benzylpenicillin (W,I)
Benznidazole (W)
Benzoin compound (I)
Benzoyl peroxide (W)
Benzyl benzoate (W,I)
Benzyl Penicillin (W)
Betamethasone (W,I)
Betamethasone dipropionate (I)
Betaxolol (I)
Biperiden (W)
Bisacodyl (I)
Bisoprolol (W)
Bleaching powder (I)
Bleomycin (W,I)
Bromocriptine (I)
Budesonide (W)
Bupivacaine (W,I)
Busulfan (I)E
Efavirenz (EFV or EFZ) (W,I)
EMLA cream (I)
Efavirenz + emtricitabine + tenofovir (W)
Eflornithine (W)
Emtricitabine (W)
Emtricitabine + tenofovir (W)
Enalapril (W,I)
Enoxaparin (I)
Ephedrine (W)
Epinephrine (adrenaline) (W,I)
Ergometrine (W)
Erythromycin (W,I)
Estradiol cypionate + medroxyprogesterone acetate (W)
Esmolol (I)
Ethambutol (W,I)
Ether, anaesthetic (I)
Ethinylestradiol (W,I)
Ethinylestradiol + Levonorgestrel (W,I)
Ethinylestradiol + Norethisterone (W,I)
Ethionamide (W)
Ethosuximide (W)
Ethyl alcohol 70%, (Ethanol) (W,I)
Etoposide (W,I)
C
Caffeine (W)
Calamine (lotion) (W,I)
Calcium folinate (W)
Calcium salts (gluconate, carbonate) (W,I)
Calcium ipodate (I)
Capreomycin (W)
Carbamazepine (W,I)
Carbimazole (I)
Carboplatin (W,I)
Cefazolin (W)
Cefixime (W,I)
Cefotaxime (W,I)
Ceftazidime (W,I)
Ceftriaxone (W,I)
Cephalexin (W,I)
Cetrimide (I)
Cetrizine (I)
Chlorambucil (W,I)
Chloramphenicol (W,I)
Chlorhexidine (W,I)
Chloroquine (W,I)
Chloroxylenol (W)
Chlorpheniramine (W,I)Chlorpromazine (W,I)
Cholera vaccine (W)
Ciprofloxacin (W,I)
Cisplatin (W,I)
Clarithromycin (W)
Clindamycin (W,I)
Clofazimine (W,I)
Clomiphene (W,I)
Clopidogrel (I)
Clomipramine (W)
Clotrimazole (W,I)
Cloxacillin (W,I)
Coal tar (W,I)
Codeine (W,I)
Colchicine (I)
Concentrated vit. A solution (Retinol) (W,I)
Co-trimoxazole (W,I)
(Trimethoprim + Sulphamethoxazole)
Cyclizine (W)
Cyclophosphamide (W,I)
Cycloserine (W)
Cyclosporine (W,I)
Cytosine arabinoside (cytarabine) (W,I)
D
D.P.T. vaccine (I)
Dacarbazine (W,I)
Danazol (I)
Dapsone (W,I)
Daunorubicin (W,I)
Deferoxamine (W,I)
Dexamethasone (W,I)
Dexchlorpheniramine (I)
Dextran-40 (I)
Dextran 70 (W,I)
Dextromethorphan (I)
Diazepam (W,I)
Diclofenac (I)
Dicyclomine HCl (I)
Didanosine (ddl) (W,I)
Diethylcarbamazine (W,I)
Digoxin (W,I)
Dihydro ergotamine (I)
Diloxanide furoate (W,I)
Diltiazem (I)
Dimercaprol (W,I)
Diphtheria antitoxin (W,I)
Diphtheria vaccine (W)
Dithranol (W,I)
Dobutamine (I)
Docetaxel (W)
Docusate sodium (W)
Domperidone (I)Dopamine (W,I)
Doxorubicin (W,I)
Doxycycline (W,I)
F
Factor IX complex (W,I)
(coagulation factors II,VII,IX,X)
Factor VIII concentrate (W,I)
Famotidine (I)
Fentanyl (I)
Ferrous salt (W,I)
Ferrous salt + folic acid (W)
Fluconazole (W,I)
Flucytosine (W)
Flumazenil (I)
Fludrocortisone (W)
Fluorescein (W,I)
5-Fluorouracil (W)
Fluoxetine (W,I)
Fluphenazine (W)
Flutamide (I)
Folic acid (W,I)
Folinic acid (I)
Formaldehyde IP (I)
Framycetin sulfate (I)
Fresh frozen plasma (I)
Furosemide (W,I)
I
Ibuprofen (W,I)
Imipenem + Cilastatin (W)
Ifosphamide (W,I)
Imatinib (I)
Imipramine (I)
Immunoglobulin (human, normal) (W)
Indinavir (W,I)
Influenza vaccine (W)
Insulin injection (soluble) (W,I)
Intermediate acting insulin (W,I)
(Lente/NPH insulin/premix 30:70)
Intraperitoneal dialysis solution (W,I)
Iodine (W,I)
Iohexol (W)
Iopanoic acid (I)
Ipratropium bromide (W,I)
Iron dextran (W,I)
Isoflurane (W,I)
Isoniazid (W,I)
Isoniazid + Ethambutol (W)
Isoniazid + Ethambutol + Rifampicin (W)
Isoniazid + Rifampicin (W)
Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide (W)
Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide + (W)
Ethambutol
Isosorbide dinitrate (W,I)
Isosorbide-5-mononitrate (I)
Isphagula (I)
IUD containing Copper (W,I)Ivermectin (W)

 

G
Gemcitabine (I)
Gentamicin (W,I)
Gentian violet (I)
Glibenclamide (W,I)
Glucagon (W,I)
Glucose (W,I)Glucose with sodium chloride (W,I)
Glutaraldehyde (Glutaral) (W,I)
Glycerine IP (I)
Glyceryl trinitrate (W,I)
Griseofulvin (W,I)
Q
Quinine (W,I)
R
Rabies immunoglobulin (W,I)
Rabies vaccine (W,I)
Raloxifene (I)
Ranitidine HCl (W,I)
Retinol (Vit A) (W,I)
Ribavirin (W)
Riboflavin (W,I)
Rifabutin (W)
Rifampicin (W,I)
Ringer lactate solution (I)
Ritonavir (r) (W,I)
Rotavirus vaccine (W)
Rubella vaccine (W)
S
Salbutamol (W,I)
Salicylic acid (I)
Saquinavir (SQV) (W,I)
Selenium sulfide (W)
Senna (W)
Sevoflurane (I)
Silver sulphadiazine (I)
Simvastatin (W)
Sodium calcium edetate (W)Sodium chloride (W)
Sodium fluoride (W)
Sodium bicarbonate (W,I)
Sodium iothalamate (I)
Sodium lactate (W)
Sodium nitrite (W,I)
Sodium nitroprusside (W,I)
Sodium stibogluconate (W,I)
Sodium thiosulfate (W,I)
Sodium valproate (valproic acid) (W,I)
Spectinomycin (W)
Spironolactone (W,I)
Stavudine (d4T) (W,I)
Streptokinase (W,I)
Streptomycin (W,I)
Succinyl choline (Suxamethonium) (W,I)
Sulfacetamide sod. (I)
Sulfadiazine (W,I)
Sulfadoxine + pyrimethamine (W,I)
Sulfasalazine (W,I)
Suramin sod. (W)
Surfactant (W)
H
Haemophilus influenzae (b) vaccine (W)
Haloperidol (W,I)
Halothane (W,I)
Heparin sodium (W,I)
Hepatitis A vaccine (W)
Hepatitis B vaccine (W,I)
Homatropine (I)
Hormone releasing IUD (I)
Hydralazine (W)
Hydrochlorothiazide (W,I)
Hydrocortisone (W)
Hydrocortisone sodium succinate (I)
Hydrogen peroxide (I)
Hydroxocobalamin (W)
Hydroxycarbamide (W)
Hydroxychloroquine PO4 (W,I)
Hydroxyethyl starch (Hetastarch) (I)
Hyoscine HCl (W)
Hyoscine N butylbromide (I)K
Kanamycin (W)
Ketamine (W,I)
V
Vancomycin (W,I)
Varicella vaccine (W)
Vecuronium (W,I)
Verapamil (W,I)
Vinblastine (W,I)
Vincristine (W,I)
Vit B12 (Cyanocobalamin) (W,I)
Vit D3 (Cholecalciferol) (W,I)
W
Warfarin sodium (W,I)
X
Xylometazoline (W)U
Urea (W)
Urokinase (I)

Z
Zidovudine (W,I)
Zidovudine + lamivudine + nevirapine (W,I)
Zinc oxide (I)
Zinc sulfate (W,I)

L
Lactulose (W)
Lamivudine (3TC) (W,I)
Lamivudine + zidovudine (W,I)
Lamivudine + Stavudine (I)
Lamivudine + Nevirapine + Zidovudine (W)
Lamivudine + Nevirapine + Stavudine (W,I)
L-Asparaginase (W,I)
Leflunomide (I)
Levamisol (W)
Levodopa + Carbidopa (W,I)
Levonorgestrel (W)
Levothyroxine (W,I)
Lidocaine (Lignocaine) (W,I)
Lidocaine + Epinephrine (W,I)
Lithium carbonate (W,I)
Lopinavir (W)
Lopinavir + Ritonavir (LPV/r) (W)
Lorazepam (W,I)
Losartan pot. (I)
Lugols solution (W)T
Tamoxifen (W,I)
Tenofovir disoproxil fumarate (W)
Terbinafine (W)
Terbutaline (I)
Testosterone propionate (W,I)
Tetanus toxoid (vaccine) (W,I)
Tetracaine (W,I)
Tetracycline (W,I)
Thiamine (W,I)
Thioguanine (W)
Thiopental sodium (I)

Timolol (W,I)
Tramadol (I)
Tranexamic acid (W)
Triclabendazole (W)
Trihexyphenidyl (I)
Trimethoprim (W)
Tropicamide (W,I)
Tuberculine purified protein derivative (W,I)
Typhoid vaccine (W)

M
Magnesium sulfate (W,I)
Mannitol (W,I)
Measles vaccine (W,I)
Mebendazole (W)
Medroxy progesterone acetate (depot) (W,I)
Mefloquine (W,I)
Meglumine iothalamate/iotroxate (W,I)
Melarsoprol (W)
Melphalan (I)
Meningococcal vaccine (W)
Mercaptopurine (W,I)
Mesna (W,I)
Metformin (W,I)
Methadone (W)
Methotrexate (W,I)
Methyl cellulose (I)
Methyldopa (W,I)
Methyl ergometrine (I)
Methylprednisolone (I)
Methylrosalinium chloride (Gentian voilet) (I)
Methylthioninium chloride
(methylene blue) (W,I)
Metoclopramide (W,I)
Metoprolol (I)
Metronidazole (W,I)
Miconazole (W,I)
Midazolam (I)
Mifepristone (W,I)Miltefosine (W)
Misoprostol (W,I)
Mitomycin-C (I)
Morphine (W,I)
Multivitamins (I)
Mumps vaccine (W)
Mupirocin (W)
N
N-acetylcysteine (I)
Naloxone (W,I)
Nelfinavir (NFV) (I)
Neomycin + Bacitracin (I)
Neostigmine (I)
Nevirapine (NVP) (W,I)
Niclosamide (W)
Nicotinamide (W,I)
Nicotine replacement therapy (NRT) (W)
Nifedipine (W,I)
Nifurtimox (W)
Nitrofurantoin (W,I)
Nitrous oxide (W,I)
Norethisterone (W,I)
Nystatin (W,I)O
Ofloxacin (W,I)
Olanzapine (I)
Omeprazole (W,I)
Ondansetron (W,I)
Oral Poliomyelitis vaccine (W,I)
(live attenuated)
Oral rehydration salts (W,I)
Oseltamivir (W)
Oxamniquine (W)
Oxaliplatin (I)
Oxygen (W,I)
Oxytocin (W,I)
P
Paclitaxel (W,I)
Pancreatic enzymes (W)
Pantoprazole (I)
Paracetamol (W,I)
Paromomycin (W)
Penicillamine (W,I)
Pentamidine isothionate (W,I)
Permethrin (W,I)
Pertussis vaccine (W)
Pheniramine (I)
Phenobarbital (W,I)
Phenylephrine (I)
Phenoxymethyl penicillin (W)
Phenytoin sodium (W,I)
Phytomenadione (W,I)
Pilocarpine (W,I)
Piperazine (I)Pneumococcal vaccine (W)
Podophyllum resin (W)
Polygeline (I)
Potassium chloride (W,I)
Potassium iodide (W)
Potassium permanganate (W,I)
Povidone iodine (W,I)
Pralidoxime (2-PAM) (I)
Praziquantel (W,I)
Prednisolone (W,I)
Prednisolone acetate/sodium phosphate (I)
Primaquine (W,I)
Procainamide (I)
Procaine benzylpenicillin (W)
Procarbazine (W,I)
Proguanil (W)
Promethazine (I)
Propofol (W,I)
Propranolol (W,I)
Propylthiouracil (W)
Prostaglandin E (W)
Protamine sulfate (W,I)
Prussian blue (W)
Pyrantel pamoate (W)
Pyrazinamide (W,I)
Pyridostigmine (W,I)
Pyridoxine (W,I)
Pyrimethamine + Sulfadoxine (W,I)

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!